.:: Your Adversing Here ::.

پایان

پایان اتفاقی ساده نیست.حتی اگر همه چیز ختم به خیر بگذرد باز این پایان لعنتی تلخ و زننده است.

 حنظل است حتی اگر شیرین تمام شود.

 درد با خودش دارد حتی اگر  خداحافظی هات نیز سرد سرد باشد.

 یک همدم از تو می گیرد و یک دنیا خاطره به سوی تو پرت می کند و تورا حامله  خاطرات  می کند تا زندگی ات شود

  چیزی همرنگ همدم  دیروزها.

   و این روزهای من  همان روزهای بعد پایانند .

    روزهای که من حامله ی خاطراتم.

   روزهای  که زندگی ام شده چیزی همرنگ همدم  آن روزها.

   

 

   

مشاهده ادامه مطلب پایان

سرباز

  • دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:,
  • <-PostCategory->

 وطن! ای که در لجن عده ای از تفتیدگی سوختی...تو یک سرباز می خواهی...پیدا می شود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مشاهده ادامه مطلب سرباز

گره

  • دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:,
  • <-PostCategory->

 گه بگیرم این زندگی را

             هر گره ای که باز می کنی....بوی تعفن گره بعدی به مشامت می رسد.

مشاهده ادامه مطلب گره

خاطرات

  • دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:,
  • <-PostCategory->

 خاطرات را جر می دهم

 

    همانند خودش که عمری مرا ^جر^ داد.

مشاهده ادامه مطلب خاطرات

سگ دو

  • دو شنبه 23 ارديبهشت 1392برچسب:,
  • <-PostCategory->

و تو ببین.........

ببین که......... 

روزهای من

بدون هیچ سر و صدایی

سریع و تند

     به دنبال لقمه نانی

     سگ دو می زنند

  و

    آرام آرام می میرند.

مشاهده ادامه مطلب سگ دو

از وقتی................

  • پنج شنبه 19 بهمن 1391برچسب:,
  • <-PostCategory->

  تمام ترانه هایم رنگ و بوی گه گرفتند

وقتی

                         تو از پیشم  رفتی

مشاهده ادامه مطلب از وقتی................

شما بگویید این چنین است ما هم می گوییم آری

سلام

مدتی است بحث فرمانداری داغ شده و در این بین بعضی از اشخاص چینان از حق شهر هایشان -اسفرورین و دانسفهان-حرف می زنند و چنان این دو شهر را آرمانی و پیشرفته  توصیف می کنند که نگو و نپرس حالا خوب است هر ننه قمر یابو ای پا به این سه شهر-شال و اسفرورین و دانسفهان- بگذارد می فهمد که شال مستحق تر است و هر دختر کوری می فهمد تنها جایی که لیاقت فرمانداری را ندارد اسفرورین است ....بگذریم...شما بگویید این چنین است ما هم می گوییم آری.....تنها یک  جمله باقی می ماند و آن اینست که:هیچ گاه نگذارید تعصب موجب قضاوتتان شود چرا که آن قضاوت رنگ خریت و نادانی با خود به همراه دارد...

مشاهده ادامه مطلب شما بگویید این چنین است ما هم می گوییم آری

داد و روا

داد و روا یتان همین باد تا مادامی  که  فریاد و داد را به سخره می گیرید و در برابر هر ظلم و ستمی صدایتان از حنجره برون نمی پاشد.

مشاهده ادامه مطلب داد و روا

شهر داغان شده ی من

 

شهر داغان شده ی من

ناکسانی خونت همی خورند

نا مردمانی دامانت  ننگین همی کنند

لیکن از تو صدایی به شکایت بر نخیزد.

شهر داغان شده ی من

آبی آرامت همه راز هستی بود

سرخ وحشی تو همه سر نیستی بود

هم اینک صدایت کو؟

شهر داغان شده ی من  

فرزند تو منم

من

 من هار گشته ام

به خون نامردمان تشنه ام 

می خواهم انتقامت بستانم  

شهر داعان شده ی من 

تو نیز به شهامت   نعره  برآور.    

مشاهده ادامه مطلب شهر داغان شده ی من

حس بد

يه حس بد دارم نسبت به تمام بزرگان شال و يه حس بدتر به تمام كساني كه به هر دليلي  چشمان خود را نسبت به كثافت كاري هاي برخي ها  بسته اند و قصد باز كردن نيز ندارند.

          آخ ..چه شود وقتي اين حس بد من بتركد... همه ي آنان را به گه مي كشاند...

مشاهده ادامه مطلب حس بد

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد